telefonski saobracaj
mobilna telefonija
pejdzing
audio komunikacije
video komunikacije

shop on-line
o nama
mali oglasi
diskusije
reklama na webu

Mail lista

Ova lista ce se koristiti
samo u cilju Vase informisanosti
o promenama na sajtu.

Upisite mail adresu preko
koje zelite da pratite
informacije i pritisnite
dugme "Prijava".

Po izvrsenoj prijavi,
potrebno je da preko
mail-a pod kojim ste se
registrovali autorizujete
Vas zahtev.


 


 

 

 

 

 


 mobilna telefonija - WAP (Wireless Application Protocol)
WAP (Wireless Application Protocol) je novi protokol za digitalne mobilne telefone i ostale mobilne terminale koji omogucava da se vidi sadrzaj na Internetu, pisan u posebnom tekst formatu.

U saradnji sa firmom Gelon.net (Oslo, Norway), iako ne posedujete mobilni telefon sa podrskom za WAP, mozete videti WAP sadrzaje sajta Telekomunikacije u Srbiji
 

Ostali tekstovi:
modeli telefona osposobljeni za upotrebu WAP-a
kako da konfigurisete Siemens C35i za pristup WAP servisima

kako da konfigurisete Nokia 7110 za pristup WAP servisima

Zanimljivi W@P linkovi:

http://www.telekomunikacije.info/index.wml
http://www.sky.co.yu/index.wml
http://wap.mobtel.co.yu
http://mobileinternet.ericsson.com
http://mobile.club.nokia.com
http://www.yourwap.com