telefonski saobracaj
mobilna telefonija
pejdzing
audio komunikacije
video komunikacije

shop on-line
o nama
mali oglasi
diskusije
reklama na webu

Mail lista

Ova lista ce se koristiti
samo u cilju Vase informisanosti
o promenama na sajtu.

Upisite mail adresu preko
koje zelite da pratite
informacije i pritisnite
dugme "Prijava".

Po izvrsenoj prijavi,
potrebno je da preko
mail-a pod kojim ste se
registrovali autorizujete
Vas zahtev.


 


 

 

 

 

 


 mobilna telefonija - mobilni telefonski aparati
 
veca slika

Manual
US English

(504k)
 

Siemens A62 (GSM 900/GSM 1800/GSM 1900)
Dimenzije (mm) 100.7 x 44.7 x 19.3
Tezina (g) 75
Max Stand-by vreme (h) 250
Max vreme razgovora (min) 300
Adobe Reader