telefonski saobracaj
mobilna telefonija
pejdzing
audio komunikacije
video komunikacije

shop on-line
o nama
mali oglasi
diskusije
reklama na webu mobilna telefonija - 063 Mobtel Srbija - izvod iz cenovnika
Zona pokrivenosti

azurirano 25.05.2004.
Sve cene su date bez poreza na promet i posebnog saveznog poreza na promet (17%+3%).

PRE-PAID (MOBIKLIK) - Izvod iz cenovnika

MobilBank - usluga Kompanije 063 MOBTEL Srbija u saradnji sa Astra bankom
Bezicni Internet - usluga Kompanije 063 MOBTEL Srbija

BILL BY MAIL - usluga Kompanije 063 MOBTEL Srbija

Za svaki zapoceti razgovor se obracunava ceo minut, a kasnije se tarifira na 30 sekundi..
Sve cene su bez poreza na usluge

POST-PAID TARIFNI PAKETI

EKONOMIK
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
08.00-15.00 10.30 din.
15.00-22.00
22.00-08.00
Pretplata je 125.00 din./mesecno
Besplatne usluge:
- poziv na cekanju
BIZNIS
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
08.00-15.00 10.90 din. 6.90 din.
15.00-22.00 10.90 din. 6.90 din.
22.00-08.00 6.90 din.
Pretplata je 199.00 din./mesecno
Besplatne usluge:
- poziv na cekanju
- identifikacija dolaznog poziva
- konferencijska veza
- slanje kratkih poruka (prvih 60 su besplatne, nakon toga se tarifiraju po 1,7 din)
PORODICNI
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
08.00-15.00 16.90 din. 4.90 din.
15.00-22.00
22.00-08.00 4.90 din.
Pretplata je 69.00 din./mesecno
MOBISET
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
00.00-24.00 10.30 din.: 064, 067, 069, fiksna
00.00-24.00 8.50 din.: 061, 063
Mesecna nadoknada je 667.00 din./mesecno

MobiSet je tarifni paket uz koji se telefonski aparat Motorola M3588 dobija na poklon. Ugovorna obaveza traje 12 meseci i ovaj paket mogu da kupe samo pravna lica.

Besplatne usluge:
- slanje kratkih poruka (prvih 60 su besplatne, nakon toga se tarifiraju po 1,7 din)

MOBISET paket vise nije u ponudi
MOBIPRO 30
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
00.00-24.00 10.00 din.: 064, 067, 069, fiksna
00.00-24.00 8.00 din.: 061, 063
Pretplata je 300.00 din./mesecno

Besplatne usluge:
- slanje kratkih poruka (prvih 30 su besplatne, nakon toga se tarifiraju po 1,7 din)
- 30 besplatnih minuta razgovora i to 20 minuta u 061/063 mrezi i 10 minuta u ostalim nacionalnim mrezama
- poziv na cekanju
- identifikacija dolaznog poziva
- konferencijska veza
-mogucnost izbora jednog 063 broja cije se pozivanje tarifira sa popustom od 50% na cenu minuta razgovora u 063 mrezi za ovaj paket - saobracaj koji se ostvari sa ovim brojem ne ulazi u kategoriju besplatnog saobracaja, bez obzira da li je kvota za besplatan saobracaj ispunjena ili ne

MOBIPRO 60
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
00.00-24.00 10.00 din.: 064, 067, 069, fiksna
00.00-24.00 7.50 din.: 061, 063
Pretplata je 540.00 din./mesecno

Besplatne usluge:
- slanje kratkih poruka (prvih 60 su besplatne, nakon toga se tarifiraju po 1,7 din)
- 60 besplatnih minuta razgovora i to 40 minuta u 061/063 mrezi i 20 minuta u ostalim nacionalnim mrezama
- poziv na cekanju
- identifikacija dolaznog poziva
- konferencijska veza
-mogucnost izbora dva 063 broja cije se pozivanje tarifira sa popustom od 50% na cenu minuta razgovora u 063 mrezi za ovaj paket - saobracaj koji se ostvari sa ovim brojem ne ulazi u kategoriju besplatnog saobracaja, bez obzira da li je kvota za besplatan saobracaj ispunjena ili ne

MOBIPRO 90
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
00.00-24.00 10.00 din.: 064, 067, 069, fiksna
00.00-24.00 7.00 din.: 061, 063
Pretplata je 765.00 din./mesecno

Besplatne usluge:
- slanje kratkih poruka (prvih 90 su besplatne, nakon toga se tarifiraju po 1,7 din)
- 90 besplatnih minuta razgovora i to 60 minuta u 061/063 mrezi i 30 minuta u ostalim nacionalnim mrezama
- poziv na cekanju
- identifikacija dolaznog poziva
- konferencijska veza
-mogucnost izbora tri 063 broja cije se pozivanje tarifira sa popustom od 50% na cenu minuta razgovora u 063 mrezi za ovaj paket - saobracaj koji se ostvari sa ovim brojem ne ulazi u kategoriju besplatnog saobracaja, bez obzira da li je kvota za besplatan saobracaj ispunjena ili ne

MOBIMAX
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
00.00-24.00 10.00 din.: 064, 067, 069, fiksna
00.00-24.00 5.00 din.: 061, 063
Pretplata je 1400.00 din./mesecno

Besplatne usluge:
- slanje kratkih poruka (prvih 120 su besplatne, nakon toga se tarifiraju po 1,7 din)
- 120 besplatnih minuta razgovora i to 80 minuta u 061/063 mrezi i 40 minuta u ostalim nacionalnim mrezama
- poziv na cekanju
- identifikacija dolaznog poziva
- konferencijska veza
-mogucnost izbora tri 063 broja cije se pozivanje tarifira sa popustom od 50% na cenu minuta razgovora u 063 mrezi za ovaj paket - saobracaj koji se ostvari sa ovim brojem ne ulazi u kategoriju besplatnog saobracaja, bez obzira da li je kvota za besplatan saobracaj ispunjena ili ne

MOBIFUN
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
00.00-24.00 12.00 din.: 061, 063, 064, 067, 069, fiksna
Pretplata je 100.00 din./mesecno

Besplatne usluge:
- slanje kratkih poruka (prvih 100 su besplatne, nakon toga se tarifiraju po 1,7 din)
- 10 besplatnih minuta razgovora u 063 mrezi
- poziv na cekanju
- identifikacija dolaznog poziva
- konferencijska veza
-mogucnost izbora jednog 063 broja cije se pozivanje tarifira sa popustom od 50% na cenu minuta razgovora u 063 mrezi za ovaj paket - saobracaj koji se ostvari sa ovim brojem ne ulazi u kategoriju besplatnog saobracaja, bez obzira da li je kvota za besplatan saobracaj ispunjena ili ne

MOBIJUNIOR - samo za lica starosti do 27 godina
 za pozivanje 061 i 063 PON UTO SRE CET PET SUB NED
08.00-00.00 6.00 din. 3.00 din.
00.00-08.00 3.00 din.
00.00-01.00 Besplatno pozivanje Mobtel GSM 3.00 din.
za nacionalni saobracaj PON UTO SRE CET PET SUB NED
08.00-00.00 10.00 din. 5.00 din.
00.00-08.00 5.00 din.
Pretplata je 150.00 din./mesecno

Besplatne usluge:
- slanje kratkih poruka (prvih 60 su besplatne, nakon toga se tarifiraju sa popustom od 50%)
-
Za svaki započeti razgovor utvrđuje se fiksna naknada u iznosu od 1.35 dinara
- Pretplatnici na usluge GSM mreze u tarifi "Mobi Junior" u godini u kojoj navrsavaju 28 godina zivota gube pravo na koriscenje ove tarife, s tim sto se prvog dana obracunskog perioda za januar mesec godine u kojoj navrsavaju 28 godina zivota sistemski prebacuju na koriscenje tarife "Mobi Pro 30", osim ukoliko izricito ne zahtevaju koriscenje neke druge tarife iz tarifnog plana MOBTEL-a.

MOBISENIOR - za penzionisana lica starosti najmanje 60 godina
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
00.00-24.00 9.00 din.
SMS 1.70 din/sms
Pretplata je 50.00 din./mesecno

Besplatne usluge:
- besplatno pozivanje korisnickih brojeva, preko kojih se dobijaju informacije o mogucnostima nabavke lekova i hitna medicinska pomoc
- prijem besplatnih govornih notifikacija o isplatama penzija
- mogucnost izbora jednog korisnickog broja u okviru 063 GSM mreze, cije ce se pozivanje tarifirati sa popustom od 65 do 85 % u odnosu na utvrdjenu cenu razgovora u nacionalnom saobracaju, i to:
pretplatnicima od 60-70 godina starosti..........65%
pretplatnicima od 71-80 godina starosti..........75%
pretplatnicima preko 80 godina starosti..........85%

MOBIFAMILY - namenjen rodbinski povezanim licima
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
Mobi Family 2.90 din.
061, 063, 064, 067, 069, fiksna 9.90 din.
SMS 1.70 din/sms
Pretplata je 300.00 din./mesecno

Besplatne usluge:
- slanje kratkih poruka (prvih 10 su besplatne)
- 10 besplatnih minuta razgovora u 061 i 063 mrezi
-
pravo na koriscenje ove tarife imaju rodbinski povezana lica, bez obzira na vrstu i stepen srodstva, pod uslovom da cine isto porodicno domacinstvo
- moze biti ukljuceno najmanje 3 (tri) a najvise 5 (pet) pretplatnickih brojeva, s tim sto je obveznik placanja samo jedan izabrani broj

BIZNIS PLUS
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
00.00-24.00 4.99 din. unutar paketa
00.00-24.00 8.50 din.: 061, 063
00.00-24.00 10.00 din.: van 061, 063
Pretplata je 100.00 din./mesecno (potreban uslov - minimum 5 post paid brojeva)

Besplatne usluge:
- identifikacija poziva
- skrivanje identifikacije odlaznog poziva
- pristup specifikaciji poziva preko Interneta
- aktiviranje grupnog SMS-a
- aktiviranje standardnog SMS-a
- Voice Mail
- aktiviranje konferencijske veze
- aktiviranje rominga po zahtevu

GLUVA LICA
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
00.00-24.00 10.30 din.
SMS 1.7 din poruka
Pretplata je 125.00 din./mesecno

Besplatne usluge:
- slanje kratkih poruka
(ukljucuje 300 besplatnih SMS-a za fizicka ili 500 besplatnih SMS-a za pravna lica)
- poziv na cekanju

GATEWAY
  PON UTO SRE CET PET SUB NED
08.00-15.00 8.00 din.: 061, 063 4.00 din.
: 061, 063
15.00-22.00 8.00 din.: 061, 063 4.00 din.: 061, 063
22.00-08.00 4.00 din.: 061, 063
00.00-24.00 10.90 din.: 064, 067, 069, fiksna
Pretplata je 69.00 din./mesecno

GSM Gateway tarifni paket namenjen je pretplatnicima koji imaju gateway uredjaj na svojoj kucnoj centrali.

 

Cene medjunarodnih poziva (din/min)
I zona 29.90
II zona 33.90
III zona 39.90
IV zona 72.90
V zona 79.90
VI zona 101.20
VII zona 125.80